Fiatalok a munkaerőpiacon

2016.07.04. 22:14

Szakmai eszmecserét tartottak generációk együttműködéséről, pályakezdők segítéséről, a fiatalokat segítő szakmai szervezetek partnerségéről.

A LEED Nonprofit Kft. részvételével megvalósuló, a Tempus Közalapítvány által támogatott Erasmus+ „Szociális kompetencia képzés és egyéb támogató intézkedések újonnan kidolgozott képzések keretében” című nemzetközi projekt keretében Budapesten, 2016. június 29-én valósult meg az a tájékoztató rendezvény, amely foglalkoztatási paktumokban érintett szakemberek számára szerveződött.

A projekt fő célja egy olyan tréningprogram kidolgozása és tesztelése, amely 16-36 év közötti, alacsony iskolai végzettségű, tanulási nehézségekkel és szociális zavarokkal küzdő álláskereső fiataloknak ad esélyt a felzárkózásra. Nemcsak ők, hanem a velük foglalkozó szakemberek is speciális képzést igényelnek, hogy együttműködésük valóban hatékony legyen, emiatt train the trainer képzés is megvalósult.  A 2016. áprilisában 3 országban megvalósult kísérleti tréning rendkívül sikeres volt, amely a csapatépítés, önismeret, személyiségfejlesztés, munkaerő-piaci ismeretek, karriertervezés területeken vezette végig a 12 résztvevőt 4 héten át.

A rendezvény keretében a meghívott foglalkoztatási paktumok, kormányhivatalok, szakmai szervezetek képviselői megismerhették és megvitathatták az elkészült tananyagokat (fiatalok tréning programja, train the trainer képzés), a kísérleti képzések tapasztalatait, szakmai előadások keretében információt szerezhettek a fiatalok foglalkoztatását, képzését elősegítő pályázati programokról, munkaerő-piaci trendekről, generációs sajátosságokról.

A tréning program egyik résztvevője saját élményeit osztotta meg a hallgatósággal. Kiemelte, hogy számára nagyon fontos volt, hogy a tréningen megismerte saját erősségeit, és önismerete, önbizalma is növekedett. Jelenleg az érettségi megszerzése tölti ki a mindennapjait, és azt követően ács tanfolyamot szeretne elvégezni. A 12 résztvevőből a tréninget követően öten már el is helyezkedtek.

A résztvevők rendkívül fontosnak tartják, hogy a tréninget alkalmazzák szélesebb körben munkaügyi projektekben is, mert jelenleg erre korlátozottan van lehetőség. Nagyon fontos lenne a személyiséggel is foglalkozni, valamint az egyéni erősségek, képességek alapján karrierterveket kidolgozni mielőtt egy álláskereső támogatott képzésen vesz részt, vagy munkát vállal. A foglalkoztatási paktumok keretében erre lehetőség nyílik, hiszen a munkaadói keresletből kiinduló keresletvezérelt projekteket kell megvalósítani, amelyekben illeszteni kell az igényeket a kínálattal, és a fiataloknál meglévő hiányokat tréninggel, képzésekkel, egyéni mentorálással kiküszöbölni.

Magyarországon a munkaerő iránti igény egyre nő, a potenciális álláskeresők száma pedig csökken. Emiatt a hátrányos helyzetű álláskeresők közül is minél többet kell be- vagy visszavezetni a munka világába, amely nem minden esetben könnyű feladat. Sokan évek óta, vagy még soha nem dolgoztak, nincs megfelelő önértékelésük, önbizalmuk, rosszak a kommunikációs készségeik, nehezen alakítanak ki társas kapcsolatot. Az ő számukra kell alkalmazni nagyon nagy körültekintéssel egy olyan programot, amely a megfelelő módszerek alkalmazásával és tapasztalt szakemberek bevonásával vezeti be őket a munkaerőpiacra és segíti őket a helytállásban. Itt találhat kapcsolódási pontot az Erasmus+ projekt és a paktumok.

Az NGM Munkaerő-közvetítési és Koordinációs Főosztálya munkatársának prezentációját követően élénk vita bontakozott ki a Kormányhivatalok és a foglalkoztatási paktumokat vezető projektgazda önkormányzatok közötti kommunikációról, együttműködésről. A Főosztály feladata a munkaerő-piaci programok szakmai koordinációja, amely jelenleg kizárólag a Kormányhivatal tevékenységére terjed ki. A résztvevő megyei jogú városok és megyei önkormányzatok képviselői kérték a Főosztály munkatársát, hogy határozzanak meg együttműködési minimumokat a Kormányhivatalok számára, és vonják be az önkormányzatokat is a koordinációs tevékenységbe. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az együttműködési kultúra fejlesztésére is szükség van az érintett felek között a sikeres megvalósításhoz.

Erasmus+